Veterinární ambulance
u Svaté Barbory

Veterinární ambulance

Na neakutní ošetření (očkování, čipování, nákup krmiva, diet, preparátů na odblešení, odčervení, apod.) je možné se objednat. Objednání lze provést osobně, telefonicky nebo mailem na adresu objednavky@veterinazabreh.cz. Do mailu, prosím, uveďte Vaše jméno a telefonní kontakt, zavoláme Vám  a objednáme Vás na konkrétní den a hodinu tak, aby Vám to vyhovovalo.

Komplexní preventivní péče (vakcinace, odčervení, likvidace ektoparazitů apod.)

Preventivní programy pro geriatrické pacienty (pravidelná klinická a laboratorní vyšetření, event. USG diagnostika)

Prodej krmiv a veterinárních diet

Ultrasonografické vyšetření dutiny břišní včetně diagnostiky gravidity

Odstranění zubního kamene ultrazvukem

Čipování a vystavení mezinárodního pasu

Mikroskopické vyšetření trusu, kožních seškrabů, cytologických preparátů, vaginálních stěrů apod.

Chirurgické zákroky (na měkkých tkáních)a zajištění pooperační péče

Okamžité stanovení hladiny cukru v krvi glukometrem

Biochemické a hematologické vyšetření na počkání v kteroukoli denní dobu

Hospitalizace pacientů se zajištěným monitoringem a infuzní terapií

Spolupráce se specializovanými veterinárními lékaři

Preventivní program pro papoušky – viz. prevence

Mikroskopické vyšetření preparátů (nátěr trusu, výtěr z volete, cytologické preparáty, apod.)

Odběr krve/peří na určení pohlaví a diagnostiku viróz

Biochemické vyšetření krve na počkání

Hematologické vyšetření krve

Čipování

Chirurgické zákroky na měkkých tkáních včetně pooperační péče

Hospitalizace pacientů se zajištěným monitoringem

Individuální přístup


Komplexní preventivní péče (vakcinace, vyšetření parazitů, likvidace ektoparazitů, poradenství chovu a výživy, apod.)

Biochemické a hematologické vyšetření

Ošetření přerostlých zubů včetně trhání deformovaných řezáků

Hospitalizace pacientů se zajištěným monitoringem a infuzní terapií

Kastrace samců (kastrace samic provádíme pouze u fretek)

Likvidace ektoparazitů

Mikroskopické vyšetření (nátěry trusu, koprologické vyšetření, cytologické preparáty, apod.)

Diagnostika a terapie některých onemocnění

Konzultace chovu a krmení u běžně chovaných druhů

USG vyšetření dutiny břišní (zadržená vejce, folikulární cysty, apod.)

Spolupráce se specializovanými veterinárními lékaři