mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od 22.10.2020 uzavírají provozovny, se netýká poskytování veterinárních služeb. Jedná se o činnosti, které nejsou živností dle živnostenského zákona.

Provozovatelé jsou ale povinni zajistit maximální bezpečnost, proto DOPORUČUJEME SE NA VŠECHNY ZÁKROKY OBJEDNAT (viz. „jak se objednat“), aby se eliminoval kontakt lidí v čekárně.